Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 06/06/2024

08:30: Cán Cân Mậu Dịch (Úc) 15:30: PMI Xây Dựng (Anh Quốc) 19:15: Quyết Định Lãi Suất (Khu Vực Châu Âu) 19:30: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Mỹ) 19:30: Cán Cân Mậu Dịch (Canada) 19:45: Cuộc Họp Báo Ngân Hàng Trung Ương (Khu Vực Châu Âu) 21:00: Chỉ Số PMI Ivey (Canada)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 06/06/2024

08:30: Chấp Thuận Xây Dựng (Úc)

Chấp Thuận Xây Dựng (cũng được biết đến với tên Giấy Phép Xây Dựng) đo lường sự thay đổi trong số lượng những bản chấp thuận xây dựng mới do chính phủ ban hành. Giấy phép xây dựng là chỉ báo quan trọng về nhu cầu thị trường nhà ở.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng AUD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng AUD.

08:30: Cho Vay Mua Nhà (Úc)

Dữ liệu Cho Vay Mua Nhà ghi chép sự thay đổi trong những món vay mới được cấp cho người chủ hộ sở hữu nhà. Nó là một chỉ báo hàng đầu về nhu cầu trong thị trường nhà ở.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng AUD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng AUD.

08:30: Cán Cân Mậu Dịch (Úc)

Cán Cân Thương Mại đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu qua kỳ báo cáo. Con số dương chứng tỏ rằng có nhiều hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng AUD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng AUD.

15:30: PMI Xây Dựng (Anh Quốc)

Chỉ Số Quản Lý Sức Mua (PMI) ngành Xây Dựng của Viện Đặc Quyền Mua và Cung Cấp (The Chartered Institute of Purchasing and Supply - CIPS) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành xây dựng. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng của ngành xây dựng; số liệu thấp hơn biểu thị sự thu hẹp lại. Nó đưa ra dấu hiệu về sức khỏe lĩnh vực xây dựng ở Anh Quốc. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.

19:15: Quyết Định Lãi Suất (Khu Vực Châu Âu)

Sáu thành viên Ban Lãnh Đạo của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) và 16 thống đốc các ngân hàng trung ương khu vực châu âu bỏ phiếu để đặt mức lãi suất. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng EUR.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng EUR.

19:30: Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Mỹ)

Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Continuing Jobless Claims) đo lường con số các cá nhân thất nghiệp, những người có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

19:30: Hàng Hoá Xuất Khẩu (Mỹ)

Con số xuất khẩu đưa ra tổng số đô la Mỹ xuất khẩu hàng hóa.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Hàng Hóa Nhập Khẩu (Mỹ)

Con số nhập khẩu đo lường bất cứ loại hàng hóa hay dịch vụ nào được đưa vào một quốc gia từ một quốc gia khác một cách hợp pháp, điển hình là với mục đích sử dụng trong thương mại. Hàng hóa hay dịch vụ nhập khẩu được cung cấp tới người tiêu dùng nội địa bởi những nhà sản xuất ngoại quốc.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Mỹ)

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

19:30: Năng Suất Phi Nông Nghiệp (Mỹ)

Năng Suất Phi Nông Nghiệp đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm hóa trong hiệu quả lao động khi sản xuất hàng hóa và dịch vụ, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Năng suất và lạm phát liên quan trực tiếp đến lao động-sự sụt giảm năng suất lao động tương đương với sự gia tăng chi phí tiền lương.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Cán Cân Mậu Dịch (Mỹ)

Cán Cân Thương Mại đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu qua kỳ báo cáo. Con số dương chứng tỏ rằng có nhiều hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị (Mỹ)

Phí Tổn Nhân Công Đơn Vị đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm hóa trong mức giá mà các công ty thanh toán cho lao động, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Nó là một chỉ báo hàng đầu về lạm phát tiêu dùng.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Cán Cân Mậu Dịch (Canada)

Cán Cân Thương Mại đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu qua kỳ báo cáo. Con số dương chứng tỏ rằng có nhiều hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CAD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CAD.

19:45: Cuộc Họp Báo Ngân Hàng Trung Ương (Khu Vực Châu Âu)

Cuộc họp báo của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) được tổ chức hàng tháng, khoảng 45 phút sau khi Lãi Suất Cơ Bản Khu Vực Châu Âu (Minimum Bid Rate) được thông báo. Cuộc họp kéo dài khoảng một giờ và gồm hai phần. Đầu tiên là phần đọc bản tuyên bố đã được chuẩn bị sẵn, sau đó buổi họp sẽ dành thời gian cho các câu hỏi từ giới báo chí. Cuộc họp báo khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lãi suất của ECB, bàn về triển vọng kinh tế tổng thể và lạm phát. Điều quan trọng nhất đó là những manh mối mà cuộc họp đưa ra về chính sách tiền tệ tương lai. Có thể quan sát thấy độ biến động cao một cách thường xuyên trong suốt buổi họp báo vì những câu hỏi từ giới báo chí xoáy đến những phương án trả lời chưa được chuẩn bị trước.

 • Bản tuyên bố mang tính "bồ câu" (dovish) nhiều hơn dự báo: được coi là tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng EUR.
 • Bản tuyên bố mang tính "diều hâu" (hawkish) nhiều hơn dự báo: được coi là tích cực, xu hướng tăng đối với đồng EUR.

21:00: Chỉ Số PMI Ivey (Canada)

Chỉ Số Quản Lý Sức Mua (PMI) Ivey của Đức đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng ở Canada. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng; số liệu thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Chỉ số là một dự án liên đới giữa Hiệp Hội Quản Lý Thu Mua của Canada và Trường Kinh Doanh Richard Ivey. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CAD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CAD.
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY