Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 08/05/2024

21:30: Dự Trữ Dầu Thô

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 08/05/2024
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

21:30: Dự Trữ Dầu Thô

Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với giá dầu.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với giá dầu.
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY