Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 09/05/2024

Ngày Nghỉ: Lễ Thăng Thiên (Thụy Sỹ) 06:01: Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Anh Quốc) 08:30: Chấp Thuận Xây Dựng (Úc) 18:00: Quyết Định Lãi Suất (Anh Quốc) 18:00: Biên Bản Họp của Ủy Ban Chính Sách Tiền Tệ (MPC) của Ngân Hàng Anh (Anh Quốc) 19:30: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Mỹ)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 09/05/2024

Ngày Nghỉ: Lễ Thăng Thiên (Thụy Sỹ)

06:01: Cân Bằng Giá Nhà của RICS (Anh Quốc)

Báo cáo Cân Bằng Giá Nhà của Viện Thẩm Định Hoàng Gia (Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS) đo lường tỷ lệ phần trăm các giám định viên báo cáo về sự gia tăng giá nhà trong khu vực được chỉ định của họ. Mức độ cao hơn 0,0% cho biết rằng số lượng giám định viên báo cáo về sự gia tăng giá là nhiều hơn; mức thấp hơn 0,0% cho biết số lượng báo cáo sự sụt giá là nhiều hơn. Báo cáo này là một chỉ báo hàng đầu về lạm phát giá nhà vì các giám định viên có quyền truy cập đến những dữ liệu giá cả mới nhất.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.

08:30: Chấp Thuận Xây Dựng (Úc)

Chấp Thuận Xây Dựng (cũng được biết đến với tên Giấy Phép Xây Dựng) đo lường sự thay đổi trong số lượng những bản chấp thuận xây dựng mới do chính phủ ban hành. Giấy phép xây dựng là chỉ báo quan trọng về nhu cầu thị trường nhà ở.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng AUD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng AUD.

18:00: Quyết Định Lãi Suất (Anh Quốc)

Các thành viên ủy ban chính sách tiền tệ Ngân Hàng Anh Quốc (BOE) bỏ phiếu về việc đặt mức lãi suất. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

 • Lãi suất thực > dự báo: mang tính tích cực, xu hướng tăng giá đối với đồng GBP.
 • Lãi suất thực < dự báo: tác động tiêu cực, xu hướng giảm giá đối với đồng GBP.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

18:00: Biên Bản Họp của Ủy Ban Chính Sách Tiền Tệ (MPC) của Ngân Hàng Anh (Anh Quốc)

Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ là bản ghi chép chi tiết cuộc họp thiết lập chính sách của Ngân Hàng Anh Quốc, hàm chứa cái nhìn sâu sắc từ bên trong hoàn cảnh kinh tế ảnh hưởng đến quyết định đặt mức lãi suất. Sự phân tích biểu quyết lãi suất của các thành viên MPC có khuynh hướng là một phần quan trọng nhất của báo cáo.

 • Bản tuyên bố mang tính "bồ câu" (dovish) nhiều hơn dự báo: được coi là tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.
 • Bản tuyên bố mang tính "diều hâu" (hawkish) nhiều hơn dự báo: được coi là tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.

19:30: Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Mỹ)

Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Continuing Jobless Claims) đo lường con số các cá nhân thất nghiệp, những người có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

19:30: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Mỹ)

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY