Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 09/07/2024

06:01: Giám Sát Doanh Số Bán Lẻ của BRC (Anh Quốc) 08:30: Lòng Tin Kinh Doanh của Ngân Hàng Quốc Gia (Úc)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 09/07/2024

06:01: Giám Sát Doanh Số Bán Lẻ của BRC (Anh Quốc)

Giám Sát Doanh Số Bán Lẻ của Hiệp Hội Các Nhà Bán Lẻ Anh (BRC) đo lường sự thay đổi trong giá trị doanh số ở một cửa hàng cụ thể so với cùng kỳ năm ngoái ở những cửa hàng bán lẻ là thành viên của BRC tại Anh Quốc.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch TELEGRAM: TẠI ĐÂY

08:30: Lòng Tin Kinh Doanh của Ngân Hàng Quốc Gia (Úc)

Chỉ Số Lòng Tin Kinh Doanh của Ngân Hàng Quốc Gia Australia (NAB) đánh giá mức độ điều kiện kinh doanh hiện tại ở Australia. Những thay đổi trong cảm tính kinh doanh có thể là một dấu hiệu sớm của các hoạt động kinh tế tương lai như chi tiêu, thuê mướn và đầu tư. Chỉ số dựa trên những dữ liệu được thu thập từ một cuộc khảo sát khoảng 350 công ty. Mức độ lớn hơn 0 chứng tỏ rằng tình thế đang trở nên tốt hơn; mức độ thấp hơn biểu thị tình thế đang trở nên xấu hơn.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng AUD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng AUD.
💡
- Các bài viết và nhận định thị trường của Phan Trọng: TẠI ĐÂY