Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 10/05/2024

06:30: Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Nhật Bản) 13:00: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Anh Quốc) 13:00: Sản Lượng Công Nghiệp (Anh Quốc) 13:00: Cán Cân Mậu Dịch (Anh Quốc) 19:30: Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Canada) 21:00: Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Mỹ) 21:00: Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Mỹ)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 10/05/2024

05:30: Chỉ Số PMI của Business NZ (New Zealand)

Chỉ Số Quản Lý Sức Mua (PMI) của Business NZ đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành sản xuất. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng; số liệu thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Nó đưa ra dấu hiệu về sức khỏe bộ phận sản xuất và tăng trưởng sản xuất ở New Zealand.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng NZD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng NZD.

06:30: Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Nhật Bản)

Chi Tiêu Hộ Gia Đình (Household Spending) đo lường những thay đổi trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả những chi phí người tiêu dùng.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng AUD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng AUD.

13:00: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Anh Quốc)

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo dữ liệu hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.

13:00: Sản Lượng Công Nghiệp (Anh Quốc)

Dữ liệu Sản Lượng Công Nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng được điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất, khu mỏ và các tiện ích.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.

13:00: Sản Lượng Sản Xuất (Anh Quốc)

Sản Lượng Sản Xuất (Manufacturing Production) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất. Sản xuất chiếm khoảng 80% tổng Sản Lượng Công Nghiệp.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

13:00: Cán Cân Mậu Dịch (Anh Quốc)

Cán Cân Thương Mại đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu qua kỳ báo cáo. Con số dương chứng tỏ rằng có nhiều hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.

19:30: Thay Đổi Việc Làm (Canada)

Thay Đổi Việc Làm (Employment Change) đo lường sự thay đổi trong số người có việc làm. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo quan trọng của chi tiêu người tiêu dùng.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CAD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CAD.

19:30: Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Canada)

Tỷ Lệ Thất Nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong suốt tháng trước.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CAD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CAD.

21:00: Kỳ Vọng Lạm Phát của Michigan (Mỹ)

Chỉ số Kỳ Vọng Lạm Phát (Inflation Expectations) của Đại Học Michigan (University of Michigan - UoM) đo lường tỷ lệ phần trăm người tiêu dùng kỳ vọng vào sự thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ trong 12 tháng tới. Hai phiên bản của dữ liệu này được phát hành cách nhau hai tuần, bản Sơ Bộ và bản Chỉnh Sửa. Bản phát hành sơ bộ được công bố sớm nhất nên nó có khuynh hướng tác động mạnh hơn.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

21:00: Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Mỹ)

Chỉ số cảm tính của Michigan bao gồm hai thành phần chủ yếu, thành phần "tình trạng hiện tại" và thành phần "kỳ vọng". Chỉ số thành phần tình trạng hiện tại dựa trên những câu trả lời từ hai câu hỏi tiêu chuẩn, còn chỉ số thành phần kỳ vọng dựa trên ba câu hỏi tiêu chuẩn. Con số này là phần kỳ vọng của chỉ số tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

21:00: Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Mỹ)

Chỉ Số Tâm Lý Tiêu Dùng (Consumer Sentiment Index) của Đại Học Michigan đánh giá mức độ tương đối tình trạng kinh tế hiện tại và tương lai. Hai phiên bản của dữ liệu này được phát hành cách nhau hai tuần, bản sơ bộ và bản chỉnh sửa. Dữ liệu sơ bộ có khuynh hướng tác động mạnh hơn. Dữ liệu thực tế được biên soạn từ cuộc khảo sát khoảng 500 người tiêu dùng.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY