Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 10/06/2024

Ngày Nghỉ: Sinh Nhật Đức Vua (Úc) 06:50: Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh (Nhật Bản) 06:50: Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Nhật Bản) 06:50: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Nhật Bản) 06:50: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Nhật Bản)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 10/06/2024

Ngày Nghỉ: Sinh Nhật Đức Vua (Úc)

06:50: Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh (Nhật Bản)

Chỉ số Tài Khoản Vãng Lai Được Điều Chỉnh của Nhật Bản đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa dịch vụ được xuất nhập khẩu và tiền lãi phải thanh toán trong tháng báo cáo. Tỷ phần hàng hóa giống như số liệu Cán Cân Thương Mại hàng tháng. Bởi vì người nước ngoài phải mua đồng nội tệ để thanh toán cho hàng xuất khẩu của quốc gia, nên dữ liệu có thể có ảnh hưởng khá lớn đến đồng JPY.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng AUD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng AUD.

06:50: Tài Khoản Vãng Lai không điều chỉnh theo thời vụ (Nhật Bản)

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng JPY.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

06:50: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Nhật Bản)

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng JPY.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.
💡
- Các bài viết và nhận định thị trường của Phan Trọng: TẠI ĐÂY

🌏 Nếu thấy bài viết này hữu ích với bạn thì có thể ủng hộ Trọng bằng cách Donate phía bên phải 👉 nhé. Xin cảm ơn!