Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 15/05/2024

08:30: Chỉ Số Giá Tiền Lương (Úc) 16:00: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Khu Vực Châu Âu) 16:00: Sản Lượng Công Nghiệp (Khu Vực Châu Âu) 19:15: Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Canada) 19:30: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Mỹ) 19:30: Doanh Số Bán Lẻ (Mỹ) 19:30: Doanh Số Bán Lẻ (Mỹ) 21:30: Dự Trữ Dầu Thô

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 15/05/2024

08:30: Chỉ Số Giá Tiền Lương (Úc)

Chỉ Số Giá Tiền Lương (Wage Price Index) đo lường sự thay đổi trong mức giá mà các công ty và chính phủ trả tiền cho lao động, không bao gồm các khoản thưởng. Nó là một chỉ báo dẫn đầu về lạm phát giá tiêu dùng.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng AUD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng AUD.

16:00: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Khu Vực Châu Âu)

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng EUR.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng EUR.

16:00: Sản Lượng Công Nghiệp (Khu Vực Châu Âu)

Dữ liệu Sản Lượng Công Nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng được điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất, khu mỏ và các tiện ích.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng EUR.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng EUR.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

19:15: Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Canada)

Dữ liệu Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Housing starts) đo lường sự thay đổi trong số lượng theo tỷ lệ hàng năm hóa các công trình nhà ở mới đã bắt đầu xây dựng trong tháng báo cáo. Nó là một chỉ số hàng đầu về sức mạnh lĩnh vực nhà ở.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CAD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CAD.

19:30: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Mỹ)

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Lõi đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. CPI đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. Nó là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Doanh Số Bán Lẻ (Mỹ)

Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Core Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số cấp bán lẻ ở Mỹ, ngoại trừ xe hơi. Nó là một chỉ số quan trọng về chi tiêu của người tiêu dùng và cũng được coi như một chỉ số nhịp độ tiến triển cho nền kinh tế Mỹ.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Mỹ)

Chỉ Số Sản Xuất Empire State (Empire State Manufacturing Index) đánh giá mức độ tương đối về tình hình kinh doanh chung tại bang New York. Mức độ lớn hơn 0,0 chứng tỏ rằng tình thế đang trở nên tốt hơn; mức độ thấp hơn biểu thị tình thế đang trở nên xấu hơn. Dữ liệu thực tế được biên soạn từ cuộc khảo sát khoảng 200 nhà sản xuất trong bang New York.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

21:00: Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Mỹ)

Hàng Tồn Kho Kinh Doanh đo lường sự thay đổi trong giá trị hàng hóa không bán được và được nắm giữ bởi các nhà sản xuất, bán buôn và bán lẻ. Số liệu thực tế cao có thể biểu thị sự thiếu hụt nhu cầu tiêu dùng.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

21:30: Dự Trữ Dầu Thô

Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với giá dầu.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với giá dầu.
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY