Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 16/05/2024

06:50: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Nhật Bản) 08:30: Thay Đổi Việc Làm (Úc) 08:30: Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Úc) 11:30: Sản Lượng Công Nghiệp (Nhật Bản) 19:30: Giấy Phép Xây Dựng (Mỹ) 19:30: Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Mỹ) 19:30: Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Mỹ) 19:30: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Mỹ)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 16/05/2024

06:50: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Nhật Bản)

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng JPY.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.

08:30: Thay Đổi Việc Làm (Úc)

Thay Đổi Việc Làm (Employment Change) đo lường sự thay đổi trong số người có việc làm. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo quan trọng của chi tiêu người tiêu dùng.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng AUD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng AUD.

08:30: Tỷ Lệ Thất Nghiệp (Úc)

Tỷ Lệ Thất Nghiệp đo lường tỷ lệ phần trăm trong tổng số lực lượng lao động đang thất nghiệp và đang chủ động tìm kiếm việc làm trong suốt tháng trước.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng AUD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng AUD.

11:30: Sản Lượng Công Nghiệp (Nhật Bản)

Dữ liệu Sản Lượng Công Nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng được điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất, khu mỏ và các tiện ích.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng JPY.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.

19:30: Giấy Phép Xây Dựng (Mỹ)

Giấy Phép Xây Dựng đo lường sự thay đổi trong số lượng giấy phép xây dựng mới do chính phủ ban hành. Giấy phép xây dựng là một chỉ báo quan trọng về nhu cầu thị trường nhà ở.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

19:30: Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Mỹ)

Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Continuing Jobless Claims) đo lường con số các cá nhân thất nghiệp, những người có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

19:30: Giá Xuất Khẩu (Mỹ)

Giá xuất khẩu theo dõi những thay đổi giá của hàng hóa xuất khẩu Mỹ. Số liệu được sử dụng để xác định liệu sự thay đổi trong số liệu Xuất Khẩu tiêu đề này có đại diện cho sự gia tăng hàng hóa được bán cho các quốc gia nước ngoài hay không, hay chỉ là sự gia tăng trong giá cả hàng hóa xuất khẩu. Xuất khẩu hàng hóa của Mỹ chiếm gần một phần mười GDP cả nước. Số liệu tiêu đề là sự thay đổi trong chỉ số theo tỷ lệ phần trăm từ tháng trước đó hoặc năm trước đó.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Mỹ)

Dữ liệu Lượng Nhà Khởi Công Xây Dựng (Housing starts) đo lường sự thay đổi trong số lượng theo tỷ lệ hàng năm hóa các công trình nhà ở mới đã bắt đầu xây dựng trong tháng báo cáo. Nó là một chỉ báo hàng đầu về sức mạnh lĩnh vực nhà ở.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Mỹ)

Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Import Price Index) đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu được thu mua nội địa.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Mỹ)

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

19:30: Chỉ Số Sản Xuất Fed Philadelphia (Mỹ)

Chỉ Số Sản Xuất của Cục Dự Trữ Liên Bang Philadelphia đánh giá mức độ tương đối về tình hình kinh doanh chung ở Philadelphia. Mức độ lớn hơn 0 trên chỉ số chứng tỏ rằng tình thế đang trở nên tốt hơn; mức độ thấp hơn biểu thị tình thế đang trở nên xấu hơn. Dữ liệu được biên soạn từ cuộc khảo sát khoảng 250 nhà sản xuất ở quận Dự Trữ Liên Bang Philadelphia.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Việc Làm của Fed Philadelphia (Mỹ)

Con số Việc Làm Fed Philly là thành phần việc làm trong chỉ số Fed Philly, có thể là một thành phần quan trọng nhất của Chỉ Số. Con số thực tế cao hơn dự báo nên được coi là tích cực đối với đồng USD, trong khi đó con số thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là tiêu cực.

20:15: Sản Lượng Công Nghiệp (Mỹ)

Dữ liệu Sản Lượng Công Nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng được điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất, khu mỏ và các tiện ích.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY