Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 17/05/2024

05:45: Đầu Vào Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (New Zealand) 16:00: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Khu Vực Châu Âu) 19:30: Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Canada)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 17/05/2024

05:45: Đầu Vào Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (New Zealand)

Chỉ Số Giá Sản Xuất (Producer Price Index - PPI) Đầu Vào đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa và nguyên liệu thô được mua bởi các nhà sản xuất. Chỉ số này là một chỉ báo hàng đầu về lạm phát giá tiêu dùng.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng NZD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng NZD.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

16:00: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Khu Vực Châu Âu)

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Lõi đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng, ngoại trừ thực phẩm, năng lượng, rượu và thuốc lá. Dữ liệu này có tác động tương đối nhẹ vì chỉ số CPI tổng thể là mục tiêu lạm phát bắt buộc của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng EUR.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng EUR.

19:30: Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (Canada)

Chỉ Số Giá Nhà Ở Mới (New Housing Price Index - NHPI) đo lường sự thay đổi trong giá bán các căn nhà mới. Nó là một chỉ báo hàng đầu về sức khỏe lĩnh vực nhà ở.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CAD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CAD.
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY