Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 20/05/2024

Ngày Nghỉ: Ngày Victoria (Canada) Ngày Nghỉ: Lễ Ngũ Tuần (Thụy Sỹ)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 20/05/2024

Ngày Nghỉ: Ngày Victoria (Canada)

Ngày Nghỉ: Lễ Ngũ Tuần (Thụy Sỹ)

💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY