Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 21/06/2024

06:30: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Nhật Bản) 13:00: Doanh Số Bán Lẻ (Anh Quốc) 15:00: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Khu Vực Châu Âu) 15:30: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Anh Quốc) 19:30: Doanh Số Bán Lẻ (Canada) 20:45: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Mỹ) 22:00: Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ của Cục Dự Trữ Liên Bang (Mỹ)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 21/06/2024

06:30: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Nhật Bản)

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Lõi Quốc Gia đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được mua bởi người tiêu dùng, ngoại trừ thực phẩm tươi sống.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng JPY.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.

07:30: Chỉ Số Quản Lý Sức Mua PMI (Nhật Bản)

Cuộc khảo sát được tiến hành cho các lĩnh vực: vận tải và truyền thông, trung gian tài chính, dịch vụ kinh doanh, dịch vụ cá nhân, điện toán & công nghệ thông tin, khách sạn và nhà hàng. Mỗi câu trả lời nhận được sẽ được tính trọng số theo quy mô của công ty mà bảng hỏi đề cập tới, cũng như sự đóng góp vào tổng sản lượng của ngành dịch vụ theo phân ngành mà công ty đó đang hoạt động. Điều này đảm bảo rằng những câu trả lời từ các công ty lớn hơn sẽ có tác động lớn hơn lên những chỉ số cuối cùng, so với những câu trả lời từ các công ty nhỏ.

Kết quả được trình bày theo từng câu hỏi được đưa ra, thể hiện số phần trăm đáp viên đánh giá xu hướng đang được cải thiện, đi xuống hay không có thay đổi so với tháng trước. Từ con số phần trăm này, một chỉ số được đưa ra cho biết tỷ lệ 50,0 phản ánh xu hướng không có thay đổi từ tháng trước, trên 50,0 có nghĩa là tăng lên (hay cải thiện), dưới 50,0 là giảm (đi xuống). Giá trị của chỉ số càng xa giá trị 50,0 thì tỷ lệ thay đổi càng lớn.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng JPY.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.

13:00: Doanh Số Bán Lẻ (Anh Quốc)

Doanh Số Bán Lẻ (Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể. Số liệu lõi không bao gồm doanh số bán Ô Tô và Nhiên Liệu, vì chúng có xu hướng dễ biến động.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.

15:00: Chỉ Số Quản Lý Thu Mua PMI (Khu Vực Châu Âu)

Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành sản xuất. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng EUR.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng EUR.

15:00: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Khu Vực Châu Âu)

Chỉ Số Quản Lý Sức Mua (PMI) Dịch Vụ của khu vực Châu Âu đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong lĩnh vực dịch vụ.

Báo cáo dựa trên các cuộc khảo sát khoảng 600 giám đốc kinh doanh trong các công ty dịch vụ lĩnh vực tư nhân.

Dữ liệu thường được phát hành vào ngày làm việc thứ ba của mỗi tháng. Mỗi câu trả lời đều được hoạch định theo kích cỡ của công ty và đóng góp của nó tới tổng sản lượng sản xuất hoặc dịch vụ được tính cho tiểu ngành mà công ty phụ thuộc vào.

Các câu trả lời từ những công ty càng lớn thì càng có tác động tới con số chỉ số cuối cùng lớn hơn là câu trả lời từ các công ty nhỏ. Kết quả được đưa ra bởi các câu hỏi, cho thấy tỷ lệ phần trăm báo cáo của những người trả lời về sự cải thiện, sự xuống cấp hay không có gì thay đổi từ tháng trước đó. Một chỉ số được lấy ra từ những tỷ lệ phần trăm này: mức độ 50,0 báo hiệu sự không có gì thay đổi kể từ tháng trước, lớn hơn 50,0 báo hiệu sự gia tăng (hay cải thiện), dưới 50,0 là biểu thị sự suy giảm (hay thu hẹp lại).

Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng EUR.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng EUR.

15:30: Chỉ Số Quản Lý Sức Mua PMI (Anh Quốc)

Chỉ Số Quản Lý Sức Mua Hỗn hợp đo lường mức độ hoạt động của các nhà quản trị mua hàng trong cả hai khu vực. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch TELEGRAM: TẠI ĐÂY
- Tham gia Group cộng đồng TELEGRAM: TẠI ĐÂY

15:30: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Anh Quốc)

Chỉ Số Dịch Vụ PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành dịch vụ. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.

19:30: Doanh Số Bán Lẻ (Canada)

Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Core Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số cấp bán lẻ ở Canada, ngoại trừ xe hơi. Nó là một chỉ số quan trọng về chi tiêu của người tiêu dùng và cũng được coi như một chỉ số nhịp độ tiến triển cho nền kinh tế Canada.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CAD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CAD.

19:30: Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Canada)

Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô (Raw Materials Price Index - RMPI) đo lường sự thay đổi trong giá nguyên liệu thô được mua bởi các nhà sản xuất. Nó là chỉ báo hàng đầu về lạm phát tiêu dùng, chiếm phần lớn trong lạm phát tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng CAD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng CAD.

20:45: Chỉ Số Quản Lý Thu Mua PMI Sản Xuất (Mỹ)

Chỉ Số Sản Xuất PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành sản xuất. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

20:45: Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Mỹ)

Chỉ Số Dịch Vụ PMI (Quản Lý Sức Mua) đo lường mức độ hoạt động của các giám đốc mua hàng trong ngành dịch vụ. Số liệu thực tế lớn hơn 50 biểu thị sự mở rộng trong ngành; số liệu thực tế thấp hơn 50 biểu thị sự thu hẹp lại. Các nhà giao dịch dõi theo những cuộc khảo sát này một cách chặt chẽ vì các giám đốc mua hàng thường có quyền truy cập sớm tới các dữ liệu về hiệu suất hoạt động công ty của họ, đây có thể là một chỉ số hàng đầu của hiệu suất hoạt động nền kinh tế tổng thể.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

21:00: Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Mỹ)

Doanh Số Nhà Bán Hiện Tại đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa của các công trình nhà ở hiện tại đã được bán trong suốt tháng trước. Báo cáo này giúp đánh giá sức mạnh thị trường nhà ở Mỹ và là chỉ báo quan trọng của sức mạnh tổng thể nền kinh tế.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

22:00: Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ của Cục Dự Trữ Liên Bang (Mỹ)

Đạo Luật Dự Trữ Liên Bang yêu cầu Hội Đồng Dự Trữ Liên Bang nộp báo cáo bằng văn bản cho Quốc Hội, trong đó có bao gồm các thảo luận về "việc thực hiện chính sách tiền tệ, các diễn biến kinh tế và triển vọng nền kinh tế trong tương lai." Báo Cáo Chính Sách Tiền Tệ được đệ trình nửa năm một lần Bởi Ủy Ban về Ngân Hàng, Nhà Ở và Các Vấn Đề Đô Thị Thượng Viện và Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Hạ Viện, với sự chứng thực từ Chủ Tịch Hội Đồng Dự Trữ Liên Bang.

 • Bản tuyên bố mang tính "bồ câu" (dovish) nhiều hơn dự báo: được coi là tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
 • Bản tuyên bố mang tính "diều hâu" (hawkish) nhiều hơn dự báo: được coi là tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
💡
- Các bài viết và nhận định thị trường của Phan Trọng: TẠI ĐÂY

🌏 Nếu thấy bài viết này hữu ích với bạn thì có thể ủng hộ Trọng bằng cách Donate phía bên dưới 👇 nhé. Xin cảm ơn!