Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 22/05/2024

06:50: Cán Cân Mậu Dịch (Nhật Bản) 09:00: Quyết Định Lãi Suất (New Zealand) 09:00: Bản Công Bố Lãi Suất của Ngân Hàng Dự Trữ (New Zealand) 13:00: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Anh Quốc) 13:00: Đầu Vào Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Anh Quốc) 21:00: Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Mỹ) 21:30: Dự Trữ Dầu Thô

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 22/05/2024

06:50: Cán Cân Mậu Dịch được Điều Chỉnh (Nhật Bản)

Cán Cân Thương Mại đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu qua kỳ báo cáo. Con số dương chứng tỏ rằng có nhiều hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực. xu hướng tăng đối với đồng JPY.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.

06:50: Hàng Hóa Xuất Khẩu (Nhật Bản)

Con số Xuất Khẩu này đưa ra tổng số đô la Mỹ xuất khẩu hàng hóa dựa trên cơ sở FOB (giao lên tàu).

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực. xu hướng tăng đối với đồng JPY.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.

06:50: Cán Cân Mậu Dịch (Nhật Bản)

Cán Cân Thương Mại đo lường sự chênh lệch giá trị giữa hàng hóa và dịch vụ được nhập khẩu và xuất khẩu qua kỳ báo cáo. Con số dương chứng tỏ rằng có nhiều hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu hơn là nhập khẩu.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực. xu hướng tăng đối với đồng JPY.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng JPY.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

09:00: Quyết Định Lãi Suất (New Zealand)

Thống đốc Ngân Hàng Dự Trữ New Zealand (RBNZ) quyết định đặt mức lãi suất sau khi bàn bạc với nhân viên cấp cao của ngân hàng và các cố vấn bên ngoài. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

 • Lãi suất thực > dự báo: mang tính tích cực, xu hướng tăng giá đối với đồng NZD.
 • Lãi suất thực < dự báo: tác động tiêu cực, xu hướng giảm giá đối với đồng NZD.

09:00: Bản Công Bố Lãi Suất của Ngân Hàng Dự Trữ (New Zealand)

Bản công bố lãi suất của Ngân Hàng Dự Trữ New Zealand là một công cụ chính mà ban dùng để truyền đạt tới các nhà đầu tư về chính sách tiền tệ. Nó bao hàm kết quả cuộc bỏ phiếu về lãi suất, thảo luận triển vọng kinh tế và cung cấp những manh mối về kết quả bỏ phiếu tương lai.

 • Bản tuyên bố mang tính "bồ câu" (dovish) nhiều hơn dự báo: được coi là tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng NZD.
 • Bản tuyên bố mang tính "diều hâu" (hawkish) nhiều hơn dự báo: được coi là tích cực, xu hướng tăng đối với đồng NZD.

13:00: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CPI (Anh Quốc)

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Nó là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.

13:00: Đầu Vào Chỉ Số Giá Sản Xuất PPI (Anh Quốc)

Chỉ Số Giá Sản Xuất (Producer Price Index - PPI) Đầu Vào đo lường sự thay đổi trong giá hàng hóa và nguyên liệu thô được mua bởi các nhà sản xuất. Chỉ số này là một chỉ báo hàng đầu về lạm phát giá tiêu dùng.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng GBP.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng GBP.

21:00: Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại (Mỹ)

Doanh Số Nhà Bán Hiện Tại đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa của các công trình nhà ở hiện tại đã được bán trong suốt tháng trước. Báo cáo này giúp đánh giá sức mạnh thị trường nhà ở Mỹ và là chỉ báo quan trọng của sức mạnh tổng thể nền kinh tế.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

21:30: Dự Trữ Dầu Thô

Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.

 • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với giá dầu.
 • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với giá dầu.
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY