Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 25/04/2024

Ngày Nghỉ: Ngày ANZAC (Úc) Ngày Nghỉ: Ngày ANZAC (New Zealand) 19:30: Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Mỹ) 19:30: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Mỹ) 19:30: Chỉ Số Giá Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Mỹ) 19:30: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Mỹ) 21:00: Doanh Số Nhà Chờ Bán (Mỹ)

Tổng hợp tin tức đáng chú ý thị trường Ngoại Hối - Forex ngày 25/04/2024

Ngày Nghỉ: Ngày ANZAC (Úc)

Ngày Nghỉ: Ngày ANZAC (New Zealand)

19:30: Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Mỹ)

Đề Nghị Tiếp Tục Trợ Cấp Thất Nghiệp (Continuing Jobless Claims) đo lường con số các cá nhân thất nghiệp, những người có đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

19:30: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Mỹ)

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
💡
- Cộng đồng giao lưu và học hỏi phương pháp quản lý vốn, xử lý lệnh âm tài khoản, phương pháp giao dịch, chiến lược đầu tư vàng, ngoại tệ ngắn - trung - dài hạn, cùng ZOOM giao dịch thực chiến tin tức phiên Mỹ hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu.

- Tham gia cộng đồng ZALO: TẠI ĐÂY
- Tham khảo tín hiệu giao dịch trên TELEGRAM: TẠI ĐÂY

19:30: Chỉ Số Giá Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Mỹ)

Chỉ Số Giá GDP đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa trong giá cả tất cả các hàng hóa và dịch vụ bao gồm trong tổng sản phẩm quốc nội. Đây là chỉ báo lạm phát rộng nhất.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.

19:30: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Mỹ)

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.

21:00: Doanh Số Nhà Chờ Bán (Mỹ)

Báo Cáo Doanh Số Nhà Chờ Bán (Pending Home Sales Report) của Hiệp Hội Chuyên Viên Địa Ốc Quốc Gia (National Association of Realtors - NAR) đo lường sự thay đổi trong số nhà theo hợp đồng đã được bán nhưng vẫn đang chờ hoàn tất giao dịch mua bán, ngoại trừ công trình xây dựng mới.

  • Số liệu thực tế > dự báo: được coi là mang tính tích cực, xu hướng tăng đối với đồng USD.
  • Số liệu thực tế < dự báo: được coi là mang tính tiêu cực, xu hướng giảm đối với đồng USD.
💡
Các bài viết và nhận định thị trường của Mr. Phan Trọng: TẠI ĐÂY