Vị thế mua XAU/USD có thể giảm do dữ liệu PCE yếu - TDS

Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities lưu ý rằng kim loại quý đang tăng giá bất chấp nhiều dữ liệu kinh tế hỗn hợp sáng nay.

Vị thế mua XAU/USD có thể giảm do dữ liệu PCE yếu - TDS
Vị thế mua XAU/USD có thể giảm do dữ liệu PCE yếu - TDS

Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities lưu ý rằng kim loại quý đang tăng giá bất chấp nhiều dữ liệu kinh tế hỗn hợp sáng nay.

Dữ liệu PCE nóng để đẩy Vàng lên cao hơn

“Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu như những người theo chủ nghĩa diều hâu, đặc biệt là khi dữ liệu này đại diện cho chất xúc tác quan trọng đối với các nhà giao dịch vĩ mô, những người cho đến nay vẫn vui vẻ giữ vị thế thấp trong Vàng (XAU/USD) cho chu kỳ cắt giảm sắp tới của Fed.”

“Theo nghĩa này, dữ liệu PCE sẽ được ưu tiên hàng đầu sau dữ liệu CPI và PPI đồng thuận dưới đây và chúng tôi mong đợi phân khúc cốt lõi sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng tháng nhẹ nhất trong năm ở mức 0,13%. Các dấu hiệu khác cho thấy lạm phát đang giảm bớt có thể bắt đầu tạo ra sự chắc chắn hơn về lộ trình cắt giảm của Fed và cuối cùng khiến cộng đồng vĩ mô thoải mái quay trở lại thị trường.”

“Tuy nhiên, mặt khác, chúng tôi thấy chỉ có phạm vi hạn chế cho nhược điểm nếu dữ liệu trở nên nóng. Thật vậy, Cố vấn Giao dịch Hàng hóa (CTA) giữ mức an toàn trên $2,208/oz trước bất kỳ hoạt động bán nguyên liệu nào, trong khi nhu cầu vật chất từ ​​các ngân hàng trung ương và nhu cầu kim loại quý châu Á tiếp tục hỗ trợ thị trường.”

💡
- Tham gia cộng đồng ZALO Giao Lộ Đầu Tư để trao đổi học hỏi kinh nghiệm chiến lược đầu tư hàng ngày

- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư

FXStreet

Đọc thêm